IT HALDUS

Tänapäeval ei saa ükski ettevõte üle ega ümber IT-st. Kasvava ettevõtte aina suurenevad vajadused loovad tihti olukorra, kus lahendust vajavad probleemid nõuavad ränka eel- ja süvenemistööd. Teadmistepagasiga IT-meeskonnaga konsulteerimata jätmisel võib juba projekteerimisfaasis tekkida sisse vigu, mille hilisem eemaldamine on kordades kulukam.

Kõik sinu töötajad ei pea olema IT-spetsialistid. IT-lahendused peavad aitama inimestel tööd teha ja tõstma nende produktiivsust, mitte olema läbitavaks kadalipuks. Teeme uued süsteemid lõppkasutajatele võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks ning ületamatute probleemide esinemisel oleme sinu ettevõtte jaoks telefonikõne kaugusel.

Konsulteerime ja anname nõu, kui soovid tõsta ettevõtte produktiivsust IT-arenduste näol. Kaardistame võimalikud murekohad ja pakume erinevaid lahendusi nii aastaid töötanud süsteemidele kui uutele kaugtööga avaldunud probleemidele. 

Failiserveri abil saate lihtsalt ja kiirelt jagada ning varundada dokumente ilma e-posti koormamata. VPN-i näol ühendame teie kontorid või kaugtöölised ühte võrku, et tagada turvaline töökohtade vaheline ühendus ja kiirendada info edastamist. Domeeniserver kasvatab turvalisust, eemaldades mitmed kasutajatest tulenevad turvaaugud ja säästab aega arvutipargi haldamisel ning töötajaskonna muutustel.

Võtke meiega julgelt ühendust ja kirjeldage oma ettevõtte IT alaseid vajadusi täpsemalt.

© Copyright - Anyweb alternatetext